Česky English Українська


Provoz tepelných zdrojů

Provoz tepelných zdrojů
Herčíkova 246/1a, Královo Pole, 612 00  Brno
Tel.: +420 541 219 800
Fax: +420 541 219 813
e-mail: ptz@alfa-com.cz, info@alfa-com.cz

Provoz telepných zdrojů

Havarijní služba
Tel.: 608 412 121 (so, ne, svátky, pracovní dny od 16:00 hod.)

V oblasti tepelných zdrojů (kotelen, výměníkových stanic, předávacích stanic, ohřevu teplé vody, měření a regulací):

provozovatel přebírá plnou odpovědnost a rizika za plynulý a bezpečný provoz tepleného zdroje. Intenzivní a profesionální správou, kontrolou a údržbou dochází ke snížení spotřeby energií a prodloužení životnosti spravovaného zařízení, provozovatel zabezpečuje plnění právních, bezpečnostních, hygienických, požárních, příp. emisních norem, jednání se zástupci a orgány státní správy-ČIZP, SEI, IBP, odbornou údržbou a stálou pohotovostí zajišťuje provozovatel rychlé a účinné odstranění poruch a jejich minimalizaci, provozovatel zabezpečuje nepřetržitou havarijní službu s nástupem do 1 hodiny po ohlášení havárie-trvalá teplená pohoda, provozovatel disponuje centrálním dispečinkem pro případné hlášení havarijních stavů a nepřetržitému sledování tepelných zdrojů, provozovatel provádí financování rekonstrukcí energetických zařízení z dosažených úspor provozních nákladů a pronájmu těchto zařízení.

Profesionální spravování zdrojů tepla a dalších technických vybavení budov slouží firmám, vlastníkům i nájemníkům k optimalizaci a snížení nákladů na provoz, za spotřebu energie a tím i k udržení a zvýšení hodnoty majetku.

Další činnosti

  • provádění hlavních a podružných odečtů elektroměrů, vodoměrů a dalších měřičů spotřeby energií,
  • zpracování a předávání předepsaných technických výkazů dotčeným stranám,
  • zpracování podkladů pro rozúčtování nákladů za odběr médií,
  • jednání s dodavateli energií jménem objednatele na základě plné moci,
  • v průběhu jednoho roku po zahájení prací vypracuje správce „Posouzení energetické náročnosti provozu objektů“ včetně návrhu na dosažení úspor za tepelnou energii,
  • provozovatel zabezpečí v průběhu dalšího roku úsporu za tepelnou energii ve výši min. 5% a to technickými opatřeními a optimalizací vytápění,
  • možnost vypracování energetického auditu a energetického průkazu budovy.
Provoz telepných zdrojů

Měření tepelné energie

  • hlídání správnosti měření (kontrola měřících přístrojů) se speciálním softwarem,
  • kontrola spotřeby na jednotlivých zdrojích dle počasí, porovnávání s již dosaženými spotřebami v uplynulých měsících a letech,
  • podařilo se odhalit již několik případů předražování ze strany dodavatele topného média, tato služba je v případě uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o provozování TZ v ceně poskytovaných služeb.

Financování oprav

Pro tepelné zdroje, výměníkové stanice a kotelny nabízíme možnost využívání metody financování rekonstrukce energetických zařízení z dosažených úspor provozních nákladů.
Rekonstrukcí a optimalizací provozu je dosaženo vyšší efektivity energetického hospodářství a tím i značných úspor.
Uspořené provozní náklady jsou využity na splácení realizace investice či opravy. Jsme připraveni provést analýzu Vašich současných nákladů na spotřebu tepla a dalších výdajů spojených s Vaším bydlením a připravit řešení, které Vám ušetří peníze, čas a přinese zkvalitnění služeb ve Vašem domě.

Ceny služeb

Napište nám na info@alfa-com.cz o cenovou nabídku na Váš zdroj (kotelnu či výměníkovou stanici). Cenovou nabídku na provozování Vám zašleme obratem e-mailem nebo poštou.

S NÁMI UŠETŘÍTE!